Gå tilbage til hovedindhold.

København: Brønshøj/Husum/Tingbjerg

Bydelsatlas Brønshøj-Husum

Bydelsatlas Brønshøj-Husum omhandler områderne Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Bydelsatlasene udpeger og beskriver de mest værdifulde og karakteristiske byarkitektoniske træk i tekst, fotos og på kort. Derudover er der en kort historisk beskrivelse af bydelenes historiske udvikling. Registranterne har kun vejledende status. Det er muligt at downloade publikationen som pdf på Københavns Kommunes hjemmeside.

Områdefornyelse Husum

Formålet med denne rapport er at beskrive Områdefornyelse Husums arbejde med kvarterplanen, og hvordan denne er blevet realiseret fra de indledende tanker i 2009 til håndgribelige projekter i 2015. Rapporten fokuserer på arbejdet før, under og efter projekterne, på hvor projekter-ne er forankret, og på den læring, der er fremkommet af projekterne.

Billeder fra Brønshøj, Husum og Tingbjerg

Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi

Byudviklingsstrategien er en principplan, som er ret-ningsgivende for kommende planer og indsatser i Tingbjerg-Husum. Byudviklingsstrategien indeholder ambitiøse forslag og overordnede pejlemærker til udvikling af byområdet i et 25-årigt tidsperspektiv.

Balancen mellem bevaring af eksisterende bebyg-gelsesæstetik og viljen til forandring er helt central for byudviklingsstrategiens realisering. Det skal sikres at bevaring og respekt for den oprindelige idé ikke står i vejen for udviklingsmuligheder og for byområdets positive forandringspotentiale.

Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

Billedresultat for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev

Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev dækker lokalområdet Husum med Tingbjerg, Brønshøj med Grøndal, Utterslev, som i dag er Bispebjerg-Nordvest med Emdrup.

Bybilleder

 

Bybilleder. Mellem by og forstad beskæftiger sig med Brønshøj, Grøndal, Utterslev, Husum, vanløse, Emdrup, Bispebjerg og Tingbjerg. Disse otte bykvarterer er de yngste og yderste bydele af København. Bogen er et portræt af bydelene med beskrivelser af gader og arkitektur