Gå tilbage til hovedindhold.

København: Ørestaden

Manhattan på Amager

Manhattan på Amagaer. Sagen om Ørestaden er redigeret af Sven Skovmand og udgivet i 2000. Bogen er en kritisk gennemgang af hele forløbet om vedtagelsen af Ørestaden og Københavns Metro

Lokalplaner for Ørestaden

Ørestaden er dækket af 8 lokalplaner som fastlægger de fremtidige fysiske forhold. Lokalplanen fastlægger f.eks. hvad området kan anvendes til, hvor og hvordan der skal bygges og hvordan områdets ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplaner udarbejdes på initiativ af kommunen eller grundejerne, inden for de rammer for arealernes anvendelse m.v., der er fastlagt i kommuneplanen. De otte lokalplaner for Ørestaden er:

Billeder fra Ørestaden

Idékonkurrence for Ørestaden

I 1994 blev der udskrevet en konkurrence om udviklingen af den nye bydel Ørestaden på Amager. Konkurrencen blev udarbejdet af Københavns Kommune, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Statens Seruminstitut og Bella Centeret.

Helhedsplan for Ørestaden

Ørestaden. Helhedsplanen er udgivet i juni 1995 af Ørestadsselskabet og er en gennemgang af planprocessen, planforudsætninger og arkitektkonkurrencen.

By & Havn - Ørestad

 

Implementering og realisering

Omkring Ørestaden. En idés konfliktfyldte tilblivelse, implementering og realisering følger forløbet i idéudvklingen og implementeringen af Ørestaden og debatten herom.