Gå tilbage til hovedindhold.

København: Holmen og Havn

Billeder fra Holmen

Lokalplaner for Holmen og Refshaleøen

Holmen - fra flåde til folk

Holmen. Fra flåde til folk er skrevet af Frank Allan Rasmussen og handler om Holmen som i 300 år var et lukket militært område med egen jurisdiktion, hospitaler og skoler tiI begyndelsen af 1990 hvor området blev åbnet op og blev en del af raesten af København.

Holmens Bygningshistorie

I Holmens Bygningshistorie 1680-1930 beskriver Christian Elling i den første del Holmens bygningshistorie for perioden 1680 til 1848 og de samfundsforhold der gjorde det nødvendigt at udbygge flådens leje i København. Perioden 1848-1930 er skrevet af Viggo Sten Møller. Bagerst er der kort og opmålinger af Krudttårnene i Carls og Frederiks Bastion, Spanteloftsbygningen på Nyholm, Nyholms Hovedvagt, Arsenalet, Krudtmagasinet i Redanerne, Magasinbygningerne på Frederiksholm, Gamle Østre Takkelagehus, Kanonbådsskurene, Tømmerskurene og Mastekranen.

 

Billeder fra Københavns Havn

Københavnernes Havn fra A til Z

Både og - Københavnernes Havn  er et alfabetisk ordnet opslagsværk om Københavns Havn. Bogen er en gennemgang af ord, historie, huse og mennesker omkring Københavns Havn

Betænkning om Københavns Havn

Udvalget om Københavns Havn blev nedsat i 1988 med den opgave at fremsætte alternative forslag til den organisatoriske  og økonomiske tilrettelæggelse af omdannelsen af de områder af havnen som ikke længere skulle anvendes til havneformål. I betænkningen indgår også en beskrivelse af bevaringsværdige bygninger og lokaliteter i de fire havneområder, Østhavnen (Holmen), Inderhavnen, Sydhavn og Nordhavn.

Holmen 1680-1980

Erik Dahl havde tilsynet med bygningerne på Holmen og han skrev på denne lille bog frem til sin død i 1980. Det er en kort beskrivelse af Holmens historie fra 1680 med byggereit af Hukken og frem til til 1980 hvor flåden stadig spillede en stor rolle på Holmen.

Københavns Havn som fotograferne så den

Københavns Havn 1840-1940 - som fotograferne så den er en billedkavalkade der dokumenterer Københavns Havn som industri- og arbejdshavn

Bygninger og anlæg i Københavns Havn

Bygninger og anlæg i Københavns Havn blev udgivet i 1988 af Planstyrelsen. Bogen er en registrering og klassificedring af de historiske, kulturhistoriske og arkitektoniske bevaringsinteresser ved bygninger og anlæg i i Københavns Havn. Derudover er der en beskrivelse af havnens udvikling fra Christian IV og frem til 1988, med beskrivelse af hvert områdes selvstændige udviklingshistorie.

By & Havn

Billedresultat for by og havn

Københavns Havn Udvikling

Københavns Havnsudvikling - med særligt henblik paa femogtyve-aaret 1908-1933 af G. Lorenz blev udgivet i 1934. G. Lorenz var i over 40 år Havnebygmester i Københavns Havn og blev anmodet af Københavns Havnevæsen om at udarbejde bogen. I bogen gennemgåes de udviklingsmæssige muligheder samt en beskrivelse af havnens områder; Frihavnen, Refshaleøen, Skudehavnen, Langeliniekajen, Inderhavnen og Sydhavnen.

Flådens Leje

Flådens Leje. Arkitekturen på Gammelholm og Holmen 1700-1850 beskriver ud fra historiske tegninger og fotos flådens arkitektur i Øster kvarter, Gammelholm, Nuholm, Frederiksholm, Arsenaløen, Christiansholm og Christianshavn.

Orlogsværftet, Flådebasen - en ny bydel

I Holmen. Orlogsværftet, flådebasen - en ny bydel beskriver Bernt Kure Holmens bygninger og deres transformation fra at være rammen om et teknisk univers med alle former for håndværk til at være velhaverboliger og kunstneriske uddannelser.