Gå tilbage til hovedindhold.

Forskerservice (Dansk): Referencehåndtering

Referenceprogram eller gør det selv?

Om du skal bruge et referenceprogam eller lave dine referencer manuelt er i sidste ende et spørgsmål om temperament.​

​Som forsker sparer du tid hvis du vælger at bruge et referenceprogram -  især når det tidsskrift,  du skal publicere i stiller særlige krav til ciationsstil og referencelistens opbygning og udseende. I Endnote kan du downloade mere end 6000 styles, der automatisk genererer de oplysninger tidsskriftet kræver.

Som hovedregel kan man sige at jo større et projekt og jo flere referencer du har jo større grund er der til at vælge at bruge et referenceprogram.

Fordelen ved referenceprogrammerne er først og fremmest, at de hjælper dig til at opbygge dit helt eget biblliotek med alle de kilder, du bruger i dit projekt. Du kan selv vælge dine metatdata, lægge pdf-filer ind, notere i dem og meget mere. 

Standarder og output styles

 

Når du skriver en bog, bidrager til en antologi eller et tidsskrift vil forlaget ofte stille krav til, at du leverer din tekst med en særlig ciationssil og med litteraturlisten i et særligt format. På

Det Kongelige Akademis stil?

På Det Kongelige Akademi bruges der ikke  én særlig ciationsstil. I opgaver, afhandlinger og andre publikationer vælger fortatteren selv hvilken ciatiaionstil, de vil anvende. De mest udbredte er APA 6th., Harvard og Chicago.