Gå tilbage til hovedindhold.

Forskerservice (Dansk): Forskning og publicering

UVBA - Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt arbejde

 

 

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde er et stående udvalg under Akademikerne, der varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.


Hvis du har spørgsmål f.eks. i forhold til dine publiceringsrettigheder, webcast deltagelse, ophavsret til undervisning osv. kan du få gratis rådgivning hos UBVA af førende jurister på feltet

Ophavsret som forsker

         Foto: Arkiekturbilleder.dk Fotograf: Sandra Gonon

Ophavsretten tilkommer som hovedregel dig som forsker, medmindre andet er aftalt mellem dig og Det Kongelige Akademi. Ved publicering skal du være opmærksom på, om du afskriver din ophavsret til forlaget. Dette har betydning for din ret til at parallelpublicere f.eks. i forbindelse med udgivelse af en ph.d. eller for offentliggørelse via PURE og publikationslisten på din forskerprofil, brug af dit materiale i undervisning osv.

Ophavsret ved publicering

Mange forskere publicerer deres forskningsresultater gennem et forlag, som der bliver indgået kontrakt med. Ofte står der i kontrakten at forlaget overtager alle rettigheder til en artikel eller en bog. Derved er der indgået en eksklusivaftale, hvor forfatteren fraskriver sig alle økonomiske rettigheder. De moralske eller ideelle rettigheder kan derimod ikke overdrages.

Hvis der foreligger en eksklusivaftale, skal forfatteren spørge forlaget om tilladelse til at publicere sin artikel på sin egen eller institutionens hjemmeside. Det samme gælder, hvis forfatteren fx vil udgive en artikel som del af et andet værk eller hos et andet forlag.

Må jeg publicere andres billeder?

Hvis du benytter dig af billeder eller grafik i dine publikationer/bøger, som ikke er dine egne, så skal du sikre dig, at du har fået lov af ophavsmanden. Ellers er det ulovligt og du kan risikere, at din artikel  ikke kan offentliggøres. Hvis du har indhentet rettighederne til brugen, skal du huske at kreditere ophavsmanden.

 

På Det Kongelige Akademi er ph.d.-afhandlinger omfattet af Copydanaftalen, du kan derfor bruge billeder uden at indhente tilladelse - du skal dog altid kreditere.

SHERPA/ROMEO

SHERPA/RoMEO kan du se hvilke ophavsretsmæssige krav mange forlag og tidsskrifter stiller til forfattere, og i hvilket omfang du kan disponere over en publiceret artikel, f.eks. lægge den på din hjemmeside.