Gå tilbage til hovedindhold.

Forskerservice (Dansk): Ophavsret/Copyright

Om ophavsret i forskning, publicering og undervisning

Her kan du læse om de regler der gælder for dig som forsker og underviser på Det Kongelige Akademi Du kan finde svar på hvor meget du må kopiere fra en bog, om du må videresende en pdf på mail, bruge et billede i en Power Point i onsdagsrækken og meget mere. Under fanen Ophavsret/Copyright finder du ydeligere tre faner, der guider dig videre.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os i biblioteket på research@kglakademi.dk

Ophavsretten kort fortalt

Ophavsret er en ret, som knytter sig til et originalt værk. Det gælder uanset om værket er en bog, et fotografi, et musikstykke, et computerprogram m.m. Det gælder både en moralsk rettighed, hvor ophavsmanden skal krediteres, når hans værk bruges. Den anden ret er økonomisk og sikrer ophavsmanden retten til at sælge, kopiere og distribuere sit værk med økonomisk vinding for øje.

Ophavsretten til et værk udløber 70 år efter ophavsmandens død. Efter de 70 år gælder reglerne om "Droit moral". Det betyder, at ophavsmanden fortsat har krav på at blive krediteret, når hans værk bruges og at værket ikke må benyttes på en krænkende måde.

 

Det Kongelige Akademi - bibliotek

I visse tilfælde må man benytte, anvende og dele ophavsretsligt beskyttede værker uden at bede om lov først. Man må i et rimeligt omfang citere bøger, artikler m.m. Det Kongelige Akademi har aftaler med Copydan, som forvalter ophavsrettighederne for en lang række ophavsmænd. Aftalen med Copydan betyder, at du i et vist omfang må benytte trykt materiale og billeder i blandt andet undervisning og i din forskning, som er knytter sig til Det Kongelige Akademi.

Bibliotekets elektroniske materiale såsom e-bøger, databaser og elektroniske artikler er ikke omfattet af Copydan aftalen. De har forhandlede licenser, som beskriver præcis, hvordan de må benyttes. Du kan dog altid lovligt dybdelinke til disse materialer og på denne måde dele dem med andre.

E-bog: Ophavsret for begyndere: En bog for ikke-jurister

Citater

"§ 22: Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.”

Ophavsretsloven, fra Morten Rosenmeiers bog Ophavsret for begyndere. En bog for ikke-jurister, 2018,  s.123

 

Citater

  • skal indskrænke sig til det allermest nødvendige
  • må kun være en mindre del af det værk, der citeres fra
  • skal have et formål i det værk, som du selv skriver
  • må kun udgøre en mindre del af dit eget værk
  • skal markeres, så det er tydeligt, hvor dit citat starter og slutter
  • skal altid kildeangives: du skal angive, hvor citatet stammer fra og hvem ophavsmanden er

Du må gerne citere fra et værk uden først at bede ophavsmanden om lov, men ovenstående regler skal overholdes for at gøre det korrekt.

Det Kongelige Akademis Copydan-aftale

FORSKERPORTALEN.DK

UBVA har udarbejdet Forskerportalen.dk, der informerer om juridiske og etiske problemstillinger i forbindelse med forskning.

Her kan du f.eks. få information om dine rettigheder for forskning, publicering, akademisk frihed, forskningsetik m.m.