Gå tilbage til hovedindhold.

Forskerservice (Dansk): Undervisning og kompendier

Brug af billeder i undervisningen

                                                                                     

                  

Det Kongelige Akademi har indgået en aftale med VISDA (Tidligere Copydan Billeder).

Det betyder, at du som underviser må bruge digitale lovlige billeder, som er lagt ud på internettet. Billeder defineres som billedkunst, tegninger. illustrationer, fotografier m.v.

Isolerede billeder fundet i bøger, artikler, postkort m.m. må du også gerne lave kopier af og anvende i f.eks. dine PowerPoints eller i modulrum.

Hvis billede er mere end 70 år gammelt er den ophavsretslige beskyttelse udløbet og du kan frit bruge billedet.

Billede må ikke ændres i større udstrækning eller krænke kunstneren.

Undervislovligt.dk

Vil du som underviser gerne blive klogere på e-læring generelt, så besøg UBVAs informative side om emnet

Her får du juridiske eksperters udtalelser på f.eks brug af billeder i undervisningen, brug af radio/TV, brug af webcast, dine egne rettigheder som underviser m.m.

 

Brug af trykt materiale i undervisningen?

 

Der må højest kopieres, printes eller indscannes i henhold til nedenstående rammer af en publikation pr. studerende pr. semester:

Kopiering eller scanning fra trykte tekster

 • Grænsen for, hvor meget der må kopieres eller scannes er op til 20 % (dog højest 50 sider) af en publikation pr. semester.
 • Filformatet skal være ”låst”, så der ikke kan foretages ændringer i den indscannede tekst.
 • Der må kun kunne skaffes adgang til materialet via password (altså distribuering via modulrummene).
 • Det indscannede må printes både centralt og decentralt af Det Kongelige Akademis studerende og ansatte
 • Aviser og dagblade må ikke indscannes

Andet

 • Uanset en publikations længde må der altid kopieres, printes eller indscannes 4 sider
 • E-bøger, som sælges kapitelvis, må ikke kopieres
 • Der må ikke laves kopier af værker (hverken tidsskrifter, aviser, dagblade eller bøger) af det, der i forvejen er licens til i elektroniske udgaver.
 • Husk altid kildehenvisning: Titel, forfatter, forlag/udgiver samt udgivelsesår (f.eks. kopi af titelblad + kolofon).

Ovenstående repræsenterer de væsentligste punkter om kopiering, scanning og print i henhold til aftaler mellem Copydan og Det Kongelige Akademi

Der skelnes ikke mellem kopi, print, scanning mv. Det er tilladt frit vælge mellem analoge og digitale kopieringsmetoder. Således vil alle kopieringsmetoder betragtes som kopiering.

Brug af licenseret, elektronisk materiale i undervisningen?

                                                                                                               

 

Du må

 • Printe, downloade eller kopiere et eksemplar til eget brug.
 • Citere e-materialet
 • Lave dybdelinks til artikel eller bogkapitel f.eks. til brug for undervisning. 

Du må ikke

 • E-maile, kopiere, printe eller på anden måde distribuere e-bøger eller e-artikler til andre end dig selv.
 • Dele e-bøger eller e-artikler på åbne websites, dvs. ingen upload af PDF-filer
 • Dele e-bøger eller e-artikler på lukkede websites, f.eks. i RUM, selvom de er beskyttet med password. Dvs. at PDF-filer må ikke uploades til brug i f.eks. undervisning. Her skal benyttes dybdelinks.

 

Ved at uploade fuldteksten i RUM, eller e-maile den videre, krænkes licensaftalen, og man kan potentielt starte en ulovlig distributionskæde af materialet.

Via bibliotekets søgemaskine på bib.kadk.dk samt bibliotekets databaseliste gives der adgang til mange elektroniske bøger og elektroniske tidsskrifter fra forskellige databaser. Disse materialer er indkøbt under licenser med forskellige forlag. Disse aftaler giver både studerede og undervisere adgang til materialerne, og disse kan tilgås enten fra biblioteket eller via fjernadgang.

Forlagene er ikke interesseret i, at deres indhold distribueres uden vederlag mellem personer udenfor Det Kongelige Akademi eller personer, som ikke anvender materialet fra bibliotekets computere. Derfor gælder ovenstående i forhold til, hvad du må og ikke må med e-materialer.