Gå tilbage til hovedindhold.

Arkitektur: Plan og snit

Arkitekturteginger fra Lund

Lund.se

I Stadsbyggnadskontoret i Lund findes der arkitekturtegninger og konstruktionstegninger af bygninger fra 1800-tallet og frem til i dag.

Arkitektutegninger fra Malmö

Billedresultat for malmö stad

I Ritningsarkivet i Malmö findes der arkitekturtegninger og konstruktionstegninger af bygninger i Malmö fra 1800-tallet og frem til idag.

Byggesager fra Frederiksberg og København

FilArkiv kan man finde digitale byggesager, miljøsager og ejendomssager i 32 kommuner i Danmark. De digitale sager indeholder blandt andet tegninger fra det oprindelige byggeri og om- og tilbygninger, samt dokumentation af kommunikationen mellem ejer og kommunen.

Her er link til Frederiksberg Kommunes Byggesagsarkiv og Københavns Kommunes Byggesagsarkiv

Københavnerbilleder

kbhbilleder.dk - Københavns billedbårne kulturarv

Kbhbilleder.dk drives af Historie & Kunst, Københavns Kommune, der er en sammenslutning af Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv, Nikolaj Kunsthal og Thorvaldsens Museum.

På Kbhbilleder.dk kan du finde kulturhistoriske fotografier fra Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv og Frederiksberg Stadsarkiv, samt kort og tegninger. Der kommer løbende mere materiale til i takt med at samlingerne digitaliseres og registreres. 

Samlingerne rummer primært materiale fra og om København og Frederiksberg, om end også billeder af andre lokaliteter har sneget sig ind.

Laboratory for Representation 2015

Arkitektur i Schweiz

Billedresultat for schweizer bau dokumentation

Schweizerbau Dokumentation indeholder billeder, projektbeskrivelser og plan og snit af moderne arkitektur i Schweiz.

Bøger om plan og snit

Billedresultat for plan og snit

I følgende opstillingsgrupper er der bøger om hvordan man udfører en arkitekturtegning:

  • 6930 Modelbyggeri
  • 6940 Tegne- og kunstteknikker
  • 6945 Frihåndstegning
  • 6947 Tegneprocesser og skitsering
  • 6950 Perspektivtegning
  • 6960 Teknisk tegning

Gode eksempler på plan, snit og opstalter kan findes i konstruktionsbøger, bøgerne inddelt i bygningtype og i biografierne.

 

 

Samlingen af Arkitekturtegninger

Arkitektursamlingen | www.kb.dk

 

Fokus for arkitektursamlingen er bygningskunsten som kulturarv med dokumentation af bygningsværker og de arkitekter, der tegnede bygningerne.

Samlingens historiske forankring i Kunstakademiet betyder, at der gennem tiden fra Kunstakademiets stiftelse i 1754 og frem til vores egen tid er indgået store mængder af materiale fra undervisningen i samlingen. Det drejer sig blandt om opmålinger, øvelser i for eksempel perspektiv, opgaver udført i de forskellige klasser og på studierejser foruden adskillige afgangsprojekter.

 

Københavns Stadsarkivs kort- og tegningssamling

Bygningstegninger

Bygningstegninger

Københavns Stadsarkiv har en stor samling af bygningstegninger. Det er hovedsageligt facadetegninger, snit og etageplaner af kommunale bygninger opført af Københavns Stadsarkitekt samt situationsplaner. Foruden bygninger i København, er der også tegninger af Københavns kommunes bygninger i andre kommuner. Tegninger af københavnske folkeskoler er registreret digitalt på Starbas.net