Gå tilbage til hovedindhold.

Arkitektur: Boligbyggeri Danmark

Enfamiliehuse

Billedresultat for bolius

12 typiske hustyper af enfamiliehuse fra 1700 og til i dag er listet op. På Bolius.dk kan der læses en kort beskrivelse af dem og se, hvordan de ser ud. Under hver beskrivelse er er der et link til en mere udførlig artikel om hver hustype. Hustyperne der er beskrevet er: Landhuset, Byhuset, Patriciervillaen, Murermestervillaen, Funkisvillaen, Bungalowen, Den funktionelle villa, Statslånshuset, 1950'ernes murermestervilla, Den modernistiske villa, Typehuset 1960-1980 og Nye huse fra 1990'erne og frem.


Bygningskultur 2015

Bygningskultur 2015 har også lavet en oversigt over de danske hustyper inden for enfamiliehuse. Nogle af definitionerne er de samme som hos Bolius men der er også nye hustyper og eksempler. De har delt det op i Typeblade inden for disse kategorier: Funkisvilla, Funkisbungalow, Den nationalromantiske villa, Den modernistiske villa, Den klassisk historicistiske villa, Den danske funktionelle villa, Cottage villaen, Bedre Byggeskik, Historicistisk villa, Murermestervilla, Det nyklassicistiske hus, Typehuset og Statslånshuset.


Nyklassicistiske huse - Historiske Huse

 Det nyklassicistiske hus


Bakkekammen 45

 Bedre Byggeskik


Bungalowen

 Funkisbungalow

Parkbebyggelser og boligområder

Billedresultat for parkbebyggelser

Parkbebyggelser

Parkbebyggelsen udsprang af den modernistiske byplanlægnings idealer om funktionsadskilte kvarterer i en åben, luftig by, hvor der er lige adgang til lys, sol og friarealer for alle. Standardisering og typisering af boligen og af den enkelte bygning muliggjorde udflytning fra trange boligforhold i de historiske bykvarterer og, især fra og med udgangen af Anden Verdenskrig, tilflytning fra landet til forstæderne. Tidlige eksempler for park- og stokbebyggelse i Danmark er Ryparken (1932) og Blidah Park (1934-35) ved København og Strandparken (ca. 1935) i Århus, alle tre med langfacader mod øst og vest.

Læs mere på hjemmesiden www.bygningskultur2015.dk

Landbrug

Bygningskultur 2015

Landbrugets bygningskultur identificerer og beskriver dansk landbrugsbyggeri fra perioden 1800-1965. Typebladene gennemgår den historiske udvikling, de arkitektoniske og kulturhistoriske særkender og giver gode råd til, hvordan man kan sikre de bærende værdier - samtidig med, at der skabes rum for nyt liv i bygningerne. Beskrivelsen af Landbrugets bygninger er delt op på følgende måde: Gårdens historie 1800-1850, Gårdens historie 1850-1900, Gårdens historie 1900-1950, Gårdens historie 1950-1965, Husmandsstedets historie 1850-1899, Husmandsstedets historie 1899-1960, Gårdens bygninger 1800-1850, Gårdens bygninger 1850-1900, Gårdens bygninger 1900-1950, Gårdens bygninger 1950-1965, Husmandsstedets bygninger 1850-1899 og Husmandsstedets bygninger 1899-1960.

De bevaringsværdige gårde har ofte store arkitektoniske- og  kulturhistoriske værdier. Disse værdier bør bevares, når bygni

 Gårdens bygninger 1900-1950


Østergård | Historisk Atlas

 Gårdens historie 1950-1965