Gå tilbage til hovedindhold.

Arkitektur: Dansk arkitektur

Arkitektur tidslinje fra DAC

Danske Bygningsmodeller

 

På portalen Danske Bygningsmodeller kan du finde 3D-modeller af boligetageejendomme og bygningsdetaljer fra fem forskellige tidsperioder. Læs om baggrund og formål under 'Om portalen'.

Hvis du interesser dig for byggeteknikken bag 150 års dansk bygningskultur, er denne portal helt sikkert noget for dig - uanset om du er studerende, underviser, projekterende, håndværker eller bygningsejer

Arkitektkonkurrencer og dommerbetænkninger

Billedresultat for arkitektforeningen

På Arkitektforeningens hjemmeside er der et arkiv over konkurrencer og dommerbetænkninger fra både Danmark og Norden.

Listen er delt ind efter Afsluttede konkurrencer, Forslag fra åbne konkurrencer og Konkurrencer i Norden. Under Konkurrencer i Norden er der links til arkitektforeningerne i Sverige, Norge, Island, Estland, Finland og UIA - Den Internationale Arkitektforening. 

Selskabet for Arkitekturhistorie

 

Selskabet for Arkitekturhistorie er stiftet i 1947 med det formål at fremme forskningen i arkitekturens historie. Enhver, der måtte interessere sig for arkitektur, og som ønsker at støtte selskabets virksomhed,kan optages som medlem.

 

Selskabet ligger vægt på at fremme forskningen i især den ældre danske bygningskunst og formidle oplysning om dens resultater til medlemskredsen og til offentligheden. Dette sker gennem publicering af afhandlinger om arkitektur i selskabets årsskrift ARCHITECTURA, som tilgår medlemmerne gratis.

 

Nationalmuseets Billedarkiv

Billedresultat for nationalmuseet

Nationalmuseet sidder på et kæmpe arkiv af fotos, hvoraf mange viser byrum og bygninger helt tilbage fra fotografiets barndom. Billederne er frigivet og kan nu bruges af alle.

 

Dansk Byggeskik

Hjem - Danskbyggeskik

Informationerne på danskbyggeskik.dk handler særligt om boligbyggeri, herunder især etagehuse, men også husbygning generelt. Den tidsmæssig afgrænsning er perioden fra 1850 og frem til 2000

Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Billedresultat for center for bygningsbevaring

Center for Bygningsbevaring tilbyder uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger.

Guider til dansk arkitektur

 

Guide 1 til Dansk Arkitektur, 1000-1960 afJørgen Sestoft og Jørgen Hegner Christiansen, Arkitektens Forlag, 1995. Er også i engelsk udgave med titlen Guide 1 to Danish Architecture, 1000-1960.

 

Guide 2 til Dansk Arkitektur, 1960-1995 af Jørgen Sestoft og Jørgen Hegner Christensen, Arkitektens Forlag, 1995. Er også i engelsk udgave med titlen Guide 2 to Danish Architecture, 1960-1965.

 

Arkitektur Guide København af Olaf Lind og Annemarie Lund, Arkitektens Forlag. Er gså i engelsk udgave med titlen Copenhagen Architecture Guide.

 

Arkitektur Guide Øerne af Olaf Lind, Arkitektens Forlag. Er også på engelsk med titlen Architecture Guide Danish Islands.

 

Arkitektur Guide Jylland af Loaf Lind, Arkitektens Forlag. Er også på engelsk med titlen Jutland Architecture Guide.

Ingeniørernes Kulturarv

Ingeniørernes danmarkshistorie | Aalborg Bibliotekerne

Denne side giver dig adgang til at søge oplysninger om de fleste større infrastrukturprojekter - såsom broer, havne, skibe, jernbaner, elværker, veje, kloakanlæg, kanaler, landvindinger, fabriksanlæg og f.eks. kulturbygninger fra perioden 1892 til 1940 - ofte med gengivelse af de originale konstruktionstegninger. Desuden kan du følge teknologidebatten og samfundsudviklingen i denne interessante periode af Danmarkshistorien.

Netværk for bindingsværk

Kurser - Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Netværk for bindingsværk er etableret i 2015 som et samarbejdsprojekt mellem Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (By og Land),  Kunstakademiets Arkitektskole og Center for Bygningsbevaring i Raadvad.

Byggefilm

Byggefilm - Viden om bygningshåndværk

Byggefilm viser de klassiske håndværkstekniker og fungere som sidemandsoplæring af håndværkere, der skal sikre bygningsarven, og som tænker ressourcer ind byggebranchen. 

Filmene henvender sig samtidig til rådgivere, som beskæftiger sig med restaurering og bygningsbevaring af den ældre bygningsmasse fra før 1950. Men også bygherre kan drage nytte af den viden, som kan findes såvel i filmene og de tilhørende faktaark.

Arkitekturbilleder.dk

Mikkeler Bar. Foto: Nykolas Andreou/Arkitekturbilleder.dk

 • Hvilke bygningsværker står Lene Tranberg bag?
 • Hvad er der bygget af ny arkitektur i Odense og København?
 • Hvor finder jeg plan og snit af centralsygehuset i Slagelse?

På Arkitekturbilleder.dk finder du det hele - og meget mere. Gratis og nemt.

Basen indeholder over 9.000 billeder fra mere end 900 bygninger af flere end 500 forskellige danske arkitekter og tegnestuer.

Bygningsværkerne er beskrevet med billeder udefra og indefra samt plan/snit og relevante links til yderligere infos.

Alle billeder kan downloades og bruges efter, Creative Commons License: Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa), Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Denmark License.

Hvis du vil bruge dem kommercielt og i en højere opløsning til publicering eller tryk, kontakt: bibliotek@kglakademi.dk

Hausers Plads. Center for renhold. Foto: Nicholas Ransome/Arkitekturbilleder.dk

 • Hvilke bygningsværker står Lene Tranberg bag?
 • Hvad er der bygget af ny arkitektur i Odense og København?
 • Hvor finder jeg plan og snit af centralsygehuset i Slagelse?

På Arkitekturbilleder.dk finder du det hele - og meget mere. Gratis og nemt.

Basen indeholder over 9.000 billeder fra mere end 900 bygninger af flere end 500 forskellige danske arkitekter og tegnestuer.

Bygningsværkerne er beskrevet med billeder udefra og indefra samt plan/snit og relevante links til yderligere infos.

Alle billeder kan downloades og bruges efter, Creative Commons License: Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa), Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Denmark License.

Hvis du vil bruge dem kommercielt og i en højere opløsning til publicering eller tryk, kontakt: bibliotek@kglakademi.dk

Cykelslangen. Foto: Nicholas Ransome/Arkitekturbilleder.dk

 • Hvilke bygningsværker står Lene Tranberg bag?
 • Hvad er der bygget af ny arkitektur i Odense og København?
 • Hvor finder jeg plan og snit af centralsygehuset i Slagelse?

På Arkitekturbilleder.dk finder du det hele - og meget mere. Gratis og nemt.

Basen indeholder over 9.000 billeder fra mere end 900 bygninger af flere end 500 forskellige danske arkitekter og tegnestuer.

Bygningsværkerne er beskrevet med billeder udefra og indefra samt plan/snit og relevante links til yderligere infos.

Alle billeder kan downloades og bruges efter, Creative Commons License: Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa), Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Denmark License.

Hvis du vil bruge dem kommercielt og i en højere opløsning til publicering eller tryk, kontakt: bibliotek@kadk.dk

Exners Hus. Foto: Rimas Steponaitis/Arkitekturbilleder.dk

 • Hvilke bygningsværker står Lene Tranberg bag?
 • Hvad er der bygget af ny arkitektur i Odense og København?
 • Hvor finder jeg plan og snit af centralsygehuset i Slagelse?

På Arkitekturbilleder.dk finder du det hele - og meget mere. Gratis og nemt.

Basen indeholder over 9.000 billeder fra mere end 900 bygninger af flere end 500 forskellige danske arkitekter og tegnestuer.

Bygningsværkerne er beskrevet med billeder udefra og indefra samt plan/snit og relevante links til yderligere infos.

Alle billeder kan downloades og bruges efter, Creative Commons License: Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa), Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Denmark License.

Hvis du vil bruge dem kommercielt og i en højere opløsning til publicering eller tryk, kontakt: bibliotek@kglakademi.dk

FN-byen. Foto: Børge Nielsen/Arkitekturbilleder.dk

 • Hvilke bygningsværker står Lene Tranberg bag?
 • Hvad er der bygget af ny arkitektur i Odense og København?
 • Hvor finder jeg plan og snit af centralsygehuset i Slagelse?

På Arkitekturbilleder.dk finder du det hele - og meget mere. Gratis og nemt.

Basen indeholder over 9.000 billeder fra mere end 900 bygninger af flere end 500 forskellige danske arkitekter og tegnestuer.

Bygningsværkerne er beskrevet med billeder udefra og indefra samt plan/snit og relevante links til yderligere infos.

Alle billeder kan downloades og bruges efter, Creative Commons License: Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa), Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Denmark License.

Hvis du vil bruge dem kommercielt og i en højere opløsning til publicering eller tryk, kontakt: bibliotek@kadk.dk

KB Hallen. Foto: Rimas Steponaitis/Arkitekturbilleder.dk

 • Hvilke bygningsværker står Lene Tranberg bag?
 • Hvad er der bygget af ny arkitektur i Odense og København?
 • Hvor finder jeg plan og snit af centralsygehuset i Slagelse?

På Arkitekturbilleder.dk finder du det hele - og meget mere. Gratis og nemt.

Basen indeholder over 9.000 billeder fra mere end 900 bygninger af flere end 500 forskellige danske arkitekter og tegnestuer.

Bygningsværkerne er beskrevet med billeder udefra og indefra samt plan/snit og relevante links til yderligere infos.

Alle billeder kan downloades og bruges efter, Creative Commons License: Navngivelse – Ikke-kommerciel – Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-nc-sa), Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Denmark License.

Hvis du vil bruge dem kommercielt og i en højere opløsning til publicering eller tryk, kontakt: bibliotek@kglakademi.dk

Fredede bygninger

https://www.kulturarv.dk/fbb/style/images/top_underside.jpg

FBB er Kulturstyrelsens register over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark. Hjemmesiden består af en offentlig del, hvor alle kan søge oplysninger, samt en ikke-offentlig del til brug for kommunernes og Kulturstyrelsens registrering og sagsbehandling.

FBB indeholder oplysninger om landets ca. 9000 fredede bygninger og om de ca. 355.000 bygninger, hvis bevaringsværdi er blevet vurderet. Desuden indeholder FBB basisoplysninger om landets flere end 4 mio. bygninger.

Kortlægning af kommunernes kulturmiljø. Arkitektskolen Aarhus har gennemført en strategisk screening af kulturmiljøer i 22 kommuner. Screeningerne er udført efter SAK-metoden og indeholder beskrivelse, foto og kort af kulturmiljøet.