Gå tilbage til hovedindhold.

Æstetik2024: Indre By

Bydelsatlas Indre By

Bydelsatlas Indre By/Christianshavn er en kortlægning af de arkitektoniske kvaliteter og en registrering af bevaringsværdige bygninger og sammenhænge i de to områder. Derudover er der en kort beskrivelse af den historiske udvikling, byggeskik og bebyggelsesmønstre.

Inden for voldene

Billedresultat for indenforvoldene dk

Indenforvoldene.dk præsenterer dig bl.a. for byens historie, bygningerne, gaderne, broerne og de mange mennesker – kendte såvel som ukendte – der ved deres tilstedeværelse har givet byen kulør. Teksten er suppleret med over 9.000 fotos, postkort og annoncer og siden vil løbende blive opdateret med tekst og billeder.

Indenforvoldene.dk omhandler det København, der lå indenfor de gamle volde. De var forbundet af i alt 25 bastioner og det 557 tønder land store område udgøres i dag af Christianshavn samt det København, som omkranses af Vester Voldgade, Nørre Voldgade, Øster Voldgade og Kastellet. Det var det København som eksisterede til 1857, hvor byen som befæstning militært set havde mistet sin betydning, hvilket gradvist har ført til at voldene, voldgravene og byportene næsten alle er forsvundet.

Bindingsværk i København

Københavnerbindingsværk fungerer som en vejviser over de bevarede byhuse i København som er opført i bindingsværk. Derudover er der beskrivelser af bygningsdele og deres konstruktioner.

Historiske Huse

Historiske Huse i det gamle København er udgivet af Nationalmuseet i 1972 og er en fortegnelse over bevaringsværdige bygninger i de ældste kvarterer i København.  Fortegnelsen omfatter kun verdslige bygninger og er hovedsageligt koncentreret om forhusene idet bevaringen af de bebyggelsesmæssige helheder er tillagt særlig betydning.

Fortegnelsen er listet alfabetisk efter gadenavn og indeholder en udførlig beskrivelse af bygningen og bygningshistorien. Derudover er der 5 opstalter af hele gadeforløb og matrikelkort over de 12 kvarterer: Øster, Strand, Snarens, Vester, Nørre, Klædebo, Frimands, Købmager, Rosenborg, sankt Annæ Vester, Sankt Annæ Øster og Slotsholmen.

Byplanmæssig udviking til 1840

Bogen København fra Bispetid til Borgertid gennemgår Københavns byplan- og landskabsmæssige udvikling fra Istiden frem til 1840 med beskrivelser af jordforhold, Københavns Havn, Københavns Befæstning, gadenettets udvikling, vandtilførsel, ildebrande, byplanarbejder og byudvidelser.

København før og nu - og aldrig

København før og nu - og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne samt Østerbro og Frederiksberg er et værk på 11 bind der i billeder og tekst gengiver Københavns byplanhistorie og bygningshistorie. Værket er rigt illustreret med tegninger, fotos og kort.