Gå tilbage til hovedindhold.

Æstetik2024: Nørrebro

Bydelsatlas Nørrebro

Bydelsatlas Nørrebro omhandler området der er afgrænset af Frederiksberg, Vanløse, Østerbro og Søerne. Bydelsatlasene udpeger og beskriver de mest værdifulde og karakteristiske byarkitektoniske træk i tekst, fotos og på kort. Derudover er der en kort historisk beskrivelse af bydelenes historiske udvikling. Registranterne har kun vejledende status. Det er muligt at downloade publikationen som pdf på Københavns Kommunes hjemmeside.

Blågårdsgade

Alle kender Blågårdsgade følger Blågårdsgades udvikling gennem 150 år. De fænomener og udviklingstendenser, der optræder i Blågårdsgade er ikke specifikke for netop denne gade så bogen kan sættes ind i et større perspektiv der dækker kultur- og planlægningshsitorie i danske byer.

Træk af Nørrebros historie

Nørrebro - træk af en bydelshistorie belyser i korte historier de væsentlige aspekter af livet og udviklingen på Nørrebro

Kvarterplan Nørrebro

områdefornyelsen nørrebro skaber synergi mellem kvarterets lokale ønsker og Københavns Kommunes drifts- og byudviklingsstrategier. med anlæggelsen af metrostationer ved  Nuuks Plads og Nørrebros runddel, åbningen af assistents Kirkegård og udviklingen af nørrebrogade er kvarteret omkranset af byudviklingstiltag, der vil styrke sammenhængen med de omkringliggende kvarterer samt kvarterets rekreative, sociale og bylivsmæssige kvaliteter.

Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Foreningens opgave er at indsamle, registrere og bevare materiale, der kan bruges til at fortælle om Nørrebros lokalhistorie. Det kan f.eks. være:

  • Fotos og billeder fra bydelen før og nu
  • Blade og tidsskrifter om foreninger, institutioner, boligområder osv.
  • Bøger om Nørrebro
  • Aviser og avisudklip
  • Kort
  • Lydbånd, film- og videooptagelser
  • Erindringer
  • Arkivalier fra foreninger, virksomheder, institutioner eller enkeltpersoner.

Materialet lånes normalt ikke ud, men alle har adgang til at se materialet.

Nørrebros historie

Elmegade set fra Nørrebrogade

Nørrebros historie i store træk

I 1700-tallet var Nørrebro langt ude på landet. Området udenfor voldene var meget sparsomt bebygget. Der var spredt bebyggelse hovedsageligt langs Blegdamsvej, Fælledvej og den del af Nørrebrogade, der er nærmest ved Søerne.

I området lå landstederne Solitude, Blågård og Store Ravnsborg. Herudover kunne man finde enkelte udskænkningssteder, nogle blegdamme og lidt industri og håndværk. Indbyggerne var håndværkere, arbejdere, møllere, gartnere og øltappere.

Mod slutningen af 1700-tallet begyndte folk fra borgerskabet og embedsstanden at finde vej til Nørrebro, først som landliggere og senere som faste beboere. Læs mere her: Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv