Gå tilbage til hovedindhold.

Æstetik2024: Østerbro

Bydelsatlas Østerbro

Bydelsatlas Østerbro omhandler områderne Indre Østerbro og Ydre Østerbro med blandt andet Ryvangen, Strandvænget og Nordhavn. Bydelsatlasene udpeger og beskriver de mest værdifulde og karakteristiske byarkitektoniske træk i tekst, fotos og på kort. Derudover er der en kort historisk beskrivelse af bydelenes historiske udvikling. Registranterne har kun vejledende status. Det er muligt at downloade publikationen som pdf på Københavns Kommunes hjemmeside.

Ryvangskvarteret

Ryvangskvarteret. Et villakvarter i København handler om det område der afgrænses af Ryvangs Allé, Tuborgvej og Strandvejen. Kvarteret opstod i starten af 1900-tallet som et velhaverkvarter for at skaffe indtægter til Københavns Kommune.

Københavns Før og Nu, Bind V fortæller om Østerbros historie i tekst, fotos, kort og malerier

København Før og Nu. Bind V

Kapitel om Østerbros bebyggelse

Kort over Blegdammen

Bydelsplan Østerbro 2023-2026

Konceptet for denne bydelsplan har været at igangsætte en mere direkte dialog med Københavns Borgerrepræsentation – og ikke mindst en langt mere omfattende dialog med Østerbros borgere – og ud fra dette få formuleret en række lokale principper for bydelens fremtidige udvikling.

Østerbro Lokalhistorisk Forening og Arkiv

Østerbro Lokalhistorisk Forening og Arkiv er indgangsvinkel til Østerbro’s historie. I arkivet samles materiale om Østerbro’s historie. Det være sig billeder, bøger, blade, magasiner, foreningsmateriale, virksomhedsmateriale og meget andet. Alt i arkivet er til rådighed for alle, ligesom foreningen på mange måder aktivt formidler viden om Østerbro, bl.a i deres fagtidsskrift 2100Ø .

Østerbros historie

Østerbros historie i store træk

Under Kong Christian den 4. voksede København - Nyboder, Christianshavn og en mængde andre nybyggerier blev anlagt, havnen blev udvidet mod nord til Toldboden, og der blev bygget et nyt voldanlæg i en bue udenom den voksende hovedstad.

I 1647 flyttede den østlige købstadsbyport, Østerport, nordpå fra hjørnet af Kongens Nytorv og Østergade til et område nær Nyboder. Nogle år senere (1662-63) blev Kastellet blev anlagt, og en ny Østerport blev bygget i 1708, omkring der hvor den nuværende s-togstation ligger i dag.

Hovedstadens tre kunstigt anlagte søer - Peblinge Sø, Sortedams Sø og Sankt Jørgens Sø – der i dag strækker sig som en lettere buet åre gennem hovedstaden - lå oprindeligt som en lang ådal udenfor byens volde. Udover at være en del af byens forsvarsværk indgik Peblinge og Sortedams søerne også i byens vandforsyning. Læs mere her: Østerbro Lille Museum