Gå tilbage til hovedindhold.

Æstetik2024: Amagerbro

Bydelsatlas Amager. Amagerbro, Sundbyerne, Islands Brygge

Bydelsatlas Amager omhandler områderne Amagerbro, Sundby Nord, Sundby Syd og Islands Brygge. Bydelsatlasene udpeger og beskriver de mest værdifulde og karakteristiske byarkitektoniske træk i tekst, fotos og på kort. Derudover er der en kort historisk beskrivelse af bydelenes historiske udvikling. Registranterne har kun vejledende status. Det er muligt at downloade publikationen som pdf på Københavns Kommunes hjemmeside.

Noget om Amager

Billedresultat for noget om amager

Hjemmesiden Noget om Amager indeholder en masse information om Amagerbro, Sundbyerne og Islands Brygge. Gamle billeder, historiske kort og udførlige beskrivelser de historiske udviklinger af gader og bygninger. Der er også artikler om hverdagslivet og fritden på Amager i form af teatre, butikker og byliv.

Områdefornyelsen Sundby

I efteråret 2016 besluttede Københavns Borgerrepræsentation og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at reservere midler til en områdefornyelse i Sundby. I foråret 2017 er der gennemført borger- og aktørdialog i kvarteret som led i udarbejdelsen af denne kvarterplan.

Områdefornyelsen Sundby er en helhedsorienteret indsats, der i fem år i perioden 2017-2022 arbejder med fysiske, sociale og kulturelle indsatser i kvarteret. Der er afsat 60 millioner kroner til indsatsen. Kvarterplanen beskriver, hvilke projekter områdefornyelsen sætter i værk for at realisere visionen om ’Sundby for alle’.

Amager af Karl-Erik Frandsen

Bogen Amager er skrevet af Karl Erik Frandsen, Erik Housted, Inger Kjær Jansen og Lis Thavlov. Den beskriver Amagers historie fra Oldtiden og frem til 2002. Bogen er delt op i kapitler med Tårnby Kommune, Dragør Kommune og Sundbyerne som hovedtemaer. Kapitlet om Sundbyerne handler om Amagerbro, Islands Brygge, Amager Fælled, kalvebod, Brigadevej, Holmbladsgade, Amager Strandvej, Sundbyøster og Sundbyvester.

Islands Brygge

Bryggen - den glemte bydel  beskriver med billeder og tekst Islands Brygges historie fra de første beboelsesejendomme blev opført i 1905.

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv – SULFA

Billedresultat for sundbylokalhistorie

sundbylokalhistorie.dk kan man læse om den historiske udvikling af Københavns gamle forstæder, Sundbyvester, Sundbyøster og Amagerbro. Blandt andet at Amagerbro i 1793 blev indlemmet i Københavns Kommune og at Sundby var en selvstændig kommune i årene 1895-1902.

Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv

bryggenslokalhistorie.dk kan man finde oplysninger om Islands Brygge og området historie. Foreningens formål er at værne om de gamle ting og historiske minder omkring Islands Brygge ved indsamling af fotos, postkort, huslejekontrakter, regninger og ikke mindst billeder fra en svunden tid. Alt der vedrører Islands Brygges historie.

Fra Sundby til København S

Fra Sundby til København S er historien om hvordan Sundbyerne gik fra at være en del af Tårnby Kommune til at blive selvstændig i 1896 for slutteligt blive indlemmet i Københavns Kommune i 1902.

Amagerbros grunde

A/S Amagerbro er en kort beskrivelse af syv karré. og boligbebyggelser på Amagerbro som blev opført i starten af 1900-tallet af ejendomsselskabet A/S Amagerbro