Gå tilbage til hovedindhold.

Æstetik2024: Vesterbro

Bydelsatlas Vesterbro

Bydelsatlas Vesterbro omhandler området der er afgrænset af Frederiksberg, Indre By og Kgs. Enghave. Bydelsatlasene udpeger og beskriver de mest værdifulde og karakteristiske byarkitektoniske træk i tekst, fotos og på kort. Derudover er der en kort historisk beskrivelse af bydelenes historiske udvikling. Registranterne har kun vejledende status. Det er muligt at downloade publikationen som pdf på Københavns Kommunes hjemmeside.

Tobindsværk om Vesterbro

Vesterbro. En forstadsbebyggelse i København
er en registrant over områdets bygninger.

  • Bind 1: Vesterbros udvikling; Vesterbros bebyggelse; Trommesalsområdet; Teaterområdet; Tullinsgadeområdet; Sorte Hest området.
  • Bind 2: Rosenåområdet; Bjørnsdalområdet; Torvekarreen; Reberbaneområdet; Absalonsgadeområdet; Skydebaneområdet; Grønne Hest området; Fælledområdet; Hvide Hest området; Ordliste; Bygningsindeks; Navneregistre; Litteraturudvalg; Kilder.

 

Hverdagsliv på Vesterbro

Hverdagsliv på Vesterbro - Fra folkeligt kvarter til moderne bydel forsøger at identificerer de kulturelle og sociale forandringer som Vesterbro har gennemgået i forbindelse med byfornyelsen. Bogen skildrer hverdagslivet på Vesterbro fra slutningen af 1700-tallet og frem til sanering og byfornyelse i slutningen af 1900-tallet.

Porten til Vesterbro

Istedgade. Porten til Vesterbro fortæller om gadens udvikling fra etableringen af pesthuset på Vester Fælled i 1665 og frem til 2012. Bogen er rigt illustreret og med fortællinger fra beboere gives der et blik i hverdagslivet på Vesterbro.

Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Vesterbros historie

 

Vesterbros historie i store træk

Renæssancetid: Møller, slagterier, kroer og de første huse
København er omtalt og fandtes allerede fra tidlig middelalder. Vesterbro opstod først reelt i den tidlige renæssancetid, hvor der blev bygget på området.
Den første mølle på Vesterbro kendes tilbage fra 1510. I 1567 tillod Frederik II at der blev opført byggeri til beboelse udenfor Københavns volde. Byen var på denne tid en fæstningsby omgivet af forsvarsværker i form af voldgrave og volde.
I 1587 blev der opført 14 grundmurede slagtehuse på Vesterbro, da slagtning indenfor voldene var blevet forbudt i 1577. Det første grundmurede hus kom til i 1615. Der lå også kroer og byens galge i området i 1600-tallet.
Christian IV anlagde Vesterbrogade........Læs mere her: Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv