Gå tilbage til hovedindhold.

Kort: Geologi

Målet med denne side er at guide brugerne til at finde frem til historiske kort, plansamlinger etc. i Danmark

GEUS

GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Derudover er GEUS partner i Geocenter Danmark og tilknyttet Euro GeoSurveys. GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland.

Emner som vandressourcer, klima, natur, energi og mineraler er i fokus hos GEUS, der bl.a. udfører forskning på internationalt niveau, rådgiver myndigheder og erhverv, kortlægger undergrunden og ressourcerne, samt stiller data og viden til rådighed. 

 

 

Logo

Danmarks Geologi

http://dansoil.dk/Billeder/Image17.jpg

På hjemmesiden www.dansoil.dk finder en hurtig adgang til 68 danske jordbundsprofiler på forskellige udgangsmaterialer med oplysninger om bl.a. horisonter og fysiske og kemiske data.

Europas Geologi

www.eea.europa.eu (Det Europæiske Miljøagentur) findes under fanebladet topics emnet jord (soil). Her hjælper linket soil data service frem til jord-relaterede emner belyst på en europæisk skala, eksempelvis erosion, organisk stof og forurenede grunde.

Geologiske Kort over Danmark

Billedresultat for geo kort danmark

A collection of GEUS' main maps of the Danish area. Here you can find onshore and offshore geological maps, maps of the Danish Central Graben and the Danish Basin and much more.

Verdens Geologi

FAO Soils Portal


Her findes oplysninger om jord-relevante emner samt det digitale verdenskort over jordtyper og verdens reference-database (WRB) over jordtyper.