Gå tilbage til hovedindhold.

Kort: Ortofoto

Målet med denne side er at guide brugerne til at finde frem til historiske kort, plansamlinger etc. i Danmark

Ortofoto af Danmak - før og nu

Billedresultat for kortal cowi

Kortal er COWIs kortportal, hvor du kan se hele Danmark fra luften og de ændringer, byer og landskabet har gennemgået de sidste 15 år.

Derudover er det også muligt at se Danmark set fra luften i 1954 og dermed se udviklingen i Danmarks byer og landskab i de sidste 60 år. I 1954 blev Danmark gennemfotograferet fra luften af US Air Force i målforhold 1:10.000 som et led i den kolde krig og de ca 43.000 billeder er nu tilgængelige.

 

 

 
 

Kort intro til Ortofoto

Et ortofoto er et luftfoto, der er bearbejdet på en måde, så det er målfast ligesom et traditionelt kort. Det giver mulighed for at lave et sammenhængende fotokortværk for hele landet, fordi ortofotos i modsætning til almindelige fotos passer nøjagtigt sammen, når fotos fra tilstødende områder lægges ved siden af hinanden. Ortofotos har også en meget bredere anvendelse end ubearbejdede luftfotos, fordi de kan kombineres med kort og andre geografiske oplysninger, og man kan måle i dem ligesom i landkort, hvis man kender målforholdet.

Et fotografi er en såkaldt centralprojektion, hvor motivet afbildes på filmen ved at lysstrålerne fra de enkelte genstande alle ledes gennem det samme lille punkt (linsen) og videre ind på filmen. Hvis det terræn, man fotograferer, er helt fladt og vandret, og kameraet holdes helt lodret, så bliver luftfotoet målfast, men sådan er det aldrig i virkeligheden.

For det første er terrænet aldrig helt fladt men består af bakker og dale. Bakkerne er tættere på kameraet og vil derfor blive afbildet i større målforhold og forskudt sideværts i forhold til dalene, der er længere fra kameraet. Det er også derfor, at bygninger "ligger ned" i hjørnerne af de enkelte fotos. For det andet vipper flyvemaskinen altid lidt, så perspektivet bliver en smule skævt i billedet. Endelig er flyvehøjden aldrig helt konstant, så nabobilleder næsten altid vil være i lidt forskellige målforhold.

Når man fremstiller ortofotos, bliver man nødt til at korrigere de skævheder og målestoksvariationer, som de originale luftfotos har. Det kræver omhyggelig planlægning og omfattende bearbejdning i de enkelte arbejdsprocesser i fremstillingen af ortofotos.

Luftfoto

Flyfotos anvendes i forbindelse med ajourføring af landkort og datasamlinger. I Danmark har Geodatastyrelsen fået taget flyfotos i mange år og har derfor en stor samling der går tilbage tilo 1945. Alle fotos fra før 1945 er afleveret til Det Kongelige Bibliotek.

Billederne bliver taget hvert forår fra ca. starten af marts til starten af maj. Denne periode er optimal, fordi der som regel ikke er mere sne, og der endnu ikke er kommet blade på træerne.

Flyfotos bliver taget så de overlapper hinanden med 60 % i flyveretningen og ca. 20 % mellem flyvelinierne. På den måde bliver hvert eneste punkt optaget på mindst 2 fotos, som dermed kan benyttes til at lave ortofoto.