Gå tilbage til hovedindhold.

Byplanlægning og Landskabsplanlægning: Bysociologi

Referenceværker

http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=905942&Width=180&Style=shadow

Byens mange ansigter - konstruktion af byen i praksis og fortælling

I bogen anlægges der således et hverdagslivsperspektiv på byen. Det urbane ses som mødet mellem en diversitet af forskellige livsstile, kulturer og praksisformer - hver med deres specifikke rytmer i byen. Byen og bylivet teoretiseres gennem hovedkategorierne den kropslige by og den narrative by som en løbende hverdaglig konstruktionsproces. Kirsten Simonsen illustrerer byens diversitet i måden hvorpå byens beboere og brugere konstruerer deres by - kropsligt, socialt, materielt og symbolsk.

Hvad er bysociologi/What is Urban Sociology

Bøger om bysociologi