Gå tilbage til hovedindhold.

Byplanlægning og Landskabsplanlægning: Byplanhistorie

Bøger om byplanlægning

Global Urban History

This website, and the blog that belongs to it, is run by a group of historians in the Berlin area who share an interest in both global and urban history. Taking into consideration recent charges that global history is in danger of an imperial overstretch, we aim at grounding our interest in historical connectedness in analyses of concrete local processes. This combination, we hope, illuminates the inherently uneven outgrowths of urbanized globalization. While treating cities as nerve centers of long-distance connections and engines of momentous historical developments, we therefore also explore how they produced segmented, unequal, and unmixed cityscapes.

Forstadsmuseet

                           .Billedresultat for forstadsmuseet

Forstadsmuseet arbejder med forstadens historie og kulturarv. Det gælder især modernismens og planlægningens store bygningskomplekser fra det 20. århundrede, som i høj grad kom til at præge forstædernes udvikling, som industriområdet Avedøre Holme og boligområdet Brøndby Strand. Derudover indeholder siden beskrivelser af de mange historiske bygninger fra Brøndby Strand, Brøndby Vester, Brøndby Øster, Hvidovre og Avedøre.

1909 Plan of Chicago

Dansk Center for Byhistorie

Billedresultat for dansk center for byhistorie

Dansk Center for Byhistorie er et forsknings- og formidlingscenter, der har de danske byers historie som sit primære arbejdsfelt. Centret blev grundlagt i 2001 af det daværende Historisk Institut - nu Institut for Kultur og Samfund - ved Aarhus Universitet og købstadsmuseet Den Gamle By.

Den Digitale Byport

Den Digitale Byport er den direkte adgang til databaser og præsentationer af de danske byers historie med en hovedvægt på perioden 1600-1900. Det er muligt at se planer og billeder fra danske købstaders historie samt et overblik over Danmarks lokaladministration i perioden 1660-2007.

Udgivelser:

Middelalderbyen

Danske Bystudier 1
Redigeret af Søren Bitsch Christensen
Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2004.
 

Den klassiske købstad

Danske Bystudier 2
Redigeret af Søren Bitsch Christensen
Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2005.
 

Den moderne by

Danske Bystudier 3
Redigeret af Søren Bitsch Christensen
Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2007.
 

Danish Towns during Absolutism

Urbanisation and Urban Life 1600-1848
Danske Bystudier 4
Redigeret af Søren Bitsch Christensen og Jørgen Mikkelsen
Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2008.
 

Renæssancens befæstede byer

Danske bystudier 5
Redigeret af Søren Bitsc Christensen
Aarhus Universitetsforlag og Dansk Center for Byhistorie, 2011.

r for byhistorie udgiver også bøger om danks byplanhistorie og har blandt andet udgivet serien Danske Bystudier med følgende titler: