Gå tilbage til hovedindhold.

Byplanlægning og Landskabsplanlægning: Byrum

Brugen af byen

 

 

The Livehoods Project presents a new methodology for studying the dynamics, structure, and character of a city on a large scale using social media and machine learning. Using data such as tweets and check-ins, we are able to discover the hidden structures of the city with machine learning. Our techniques reveal a snap-shot of the dynamic areas that comprise the city, which we call Livehoods.

Livehoods allow us to investigate and explore how people actually use the city, simultaneosly shedding light onto the factors that come together to shape the urban landscape and the social texture of city life, including municipal borders, demographics, economic development, resources, geography, and planning.

 

 

Everyone’s tastes are different so why should we get the same search results? Foursquare learns what you like and leads you to places you’ll love. Find great recommendations based on your tastes, your ratings for similar places, and the friends and experts you trust most. We’ve reinvented local search, to help you find the perfect place, wherever you are.

Campusadgang til Politiken Byrum Monitor

Du har adgang til Politiken Byrummonitor, når du befinder dig på Campus

https://byrummonitor.dk/

Byrum i Danmark

Der har i en del år været fokus på byens rum, men der mangler fortsat en del arbejde med at videreudvikle byrummene, mellemrummene og de grønne områder med sigte på at skabe den levende, aktive by, hvor mennesker har lyst til at opholde sig, indgå i fællesskaber og praktisere en sund livsstil.

Det er Realdanias mål at skabe livskvalitet i byens rum, ”mellemrum”, grønne områder mv., hvor mennesker får lyst til at opholde sig, indgå i fællesskaber og praktisere en livsstil med fysisk aktivitet.

På deres hjemmeside findes de nyeste projekter her.

Træer i New York

Billedresultat for new york city street tree map

Jan Gehl

Jan Gehl er en dansk arkitekt og byplanlægger. I sin praksis har Gehl især haft fokus på analyse og forbedring af byrum. Han har spillet en væsentlig rolle for fredeliggørelsen af trafikerede byrum og omdannelse til gågademiljøer.

Jan Gehls klassiker fra 1971, er oversat til mange sprog bl.a. kinesisk og japansk. Bogen er stadig den bedste kilde til forståelse af uderummets brug og livet i vore byer. Den er basislitteratur på mange arkitektskoler verden over og står stadig uanfægtet som den mest grundlæggende indføring i udemiljøernes samspil med det sociale liv.