Gå tilbage til hovedindhold.

Skriveværksted // Writerspace: Hvordan søger du?

På denne side vil du blive præsenteret for metoder og redskaber til din litteratursøgning.

Begynd med at overveje, hvilke typer af materialer, der passer med dit informationsbehov. Mange af de redskaber du har brug for til at finde bøger, artikler, billeder m.m. finder du på Databaselisten A-Z.

Gode råd

 1. Udsæt ikke din informationssøgning, sæt tid af til den som en del af hele skriveprocessen.
 2. Brug din underviser, vejleder eller bibliotekar til afklaring.
 3. Vær målrettet og systematisk - lav en søgestrategi.
 4. Søg på forskellige måder til forskellige formål: Til inspiration, til fakta, til dokumentation eller perspektivering.
 5. Husk altid at angive dine kilder.
 6. Tjek altid din studieordning for særlige krav til kildehåndtering.
 7. Vær konsekvent i dine kildeangivelser: Skriv dem på samme måde hver gang
 8. Forhold dig kritisk til dine kilder: Vurder altid troværdighed og brugbarhed 

Find de rette søgeord

 • Få inspiration til emneord: Brug evt. håndbøger, ordbøger, emnelister, faglitteratur
 • Lav en oversigt over emneord / keywords baseret på dine problemstillinger
 • Find gerne synonymer - både på dansk og engelsk!

 

 

Mindmap - video fra KEA

undefined

Søgeteknikker

I mange databaser er der tildelt præcise emneord til de enkelte poster. Dem kan du udnytte til at lave en meget målrettet søgning.

I stedet for at bruge dine egne ord når du søger, er det en god idé at begynde med at finde de begreber, som databasen bruger til at karakterisere de enkelte bøger og artikler i basen. Se eksempel herunder fra Bib.kglakademi.dk:

Booleske operatorer

Du kan angive relationerne mellem dine søgeord ved at bruge de såkaldte booleske operatorer. Operatorerne er de tre ord: "og", "eller" og "ikke":

·         Og - finder alle poster, hvor begge ord optræder: Læring OG uddannelse

·         Eller - finder alle poster, hvor bare et af ordene optræder: Læring ELLER uddannelse

·         Ikke - finder den andel af poster hvor første ord optræder, men ikke andet: Læring IKKE uddannelse

Med trunkering får du muligheden for at kombinere en søgning på alle et ords forskellige endelser. Du kan også søge på forskellige stavemåder af samme ord. Du kan i næsten alle databaser bruge et særligt trunkeringstegn.

Diskurs* søger på ordstammen og alle afledte former heraf, blandt andet:

·         diskurs

·         diskurser

·         diskursteori

·         diskursteorier