Gå tilbage til hovedindhold.

Sådan gør du

Avanceret søgning

Avanceret søgning

På denne side kan du få hjælp til at søge i Det Kongelige Akademis Biblioteks digitale katalog, Biblioteksbasen. Vælg mellem de forskellige emner i listen nedenfor.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte biblioteket, hvis du har yderligere spørgsmål.
 

Enkel og avanceret søgning
Grundlæggende rummer biblioteksbasen to forskellige søgesider, enkel søgning og avanceret søgning. Enkel søgning er standardsøgningen i biblioteksbasen. Her kan du, efter du har foretaget en søgning, afgrænse dit resultat vha facetterne til højre for søgeresultatet.

Vælger du “Avanceret søgning” kommer du til biblioteksbasens udvidede søgefunktionalitet, hvor du kan afgrænse ved hjælp af en række forskellige dropdown-menuer.

Du kan sammensætte en søgning ved at vælge specifikke søgefelter i dropdown-menuerne ”Alle felter”, hvor du kan søge på titel, forfatter og emne.

Hvis du skriver mere end et søgeord i et felt, kan du med den midterste menu vælge, om du vil søge med ordene i rækkefølge eller ej. Du kan også vælge at se alle opslag, der starter med ordet, hvis du søger på titel.

Vælger du at afgrænse med en af operatorerne OG/ELLER/IKKE udfoldes yderligere menuer, så du får mulighed for at lave sammensatte søgninger, hvor du kan kombinere forskellige søgninger i specifikke felter. Der kan kombineres maks. syv søgelinjer.

Bemærk! Hvis du benytter flere linjer med forskellige operatorer, grupperes først de linjer, der er forbundne med IKKE, derefter dem, der er forbundne med OG og til sidst dem, der er forbundne med ELLER.

I avanceret søgning kan du yderligere afgrænse ved hjælp af menuerne for materialetype og sprog.

Endelig kan du søge mere specifikt på udgivelsestidspunkt. Felterne for dag og måned behøver ikke at være udfyldt, men de kan være nyttige til artikelsøgning.
 

Hvordan bruges facetter?

Når du har lavet en søgning biblioteksbasen, kan du efterfølgende afgrænse yderligere ved hjælp af facetterne til højre for søgeresultaterne.

Facetterne kan benyttes til afgrænsning af søgeresultatet og de forskellige muligheder i hver enkelt facet kan til- eller fravælges vha. ikonerne ud for facetværdierne.

Dit søgeresultat bliver nu væsentligt mere præcist.

Specielle søgefunktioner

Uanset om du bruger enkel eller avanceret søgning kan du ved hjælp af forskellige søgefunktioner kombinere flere søgeord eller finde afledninger af dit søgeord direkte i søgefelterne.  Det er uden betydning, om du skriver søgeordene med store eller små bogstaver. 
 

Søgning på sammensatte begreber

Leder du efter et begreb sammensat af flere ord, kan du søge hele begrebet i citationstegn, hvorved biblioteksbasen vil søge på den eksakte søgestreng. Du kan kombinere enkeltord og sammensatte begreber i samme søgning.

Eksempel: Søgning på et sammensat begreb med citationstegn: “global warming”. Du finder materialer, der indeholder søgestrengen global warming.

Du kan også under “Avanceret søgning” skrive det sammensatte begreb og vælge “med ordene i rækkefølge”. Her kan du også søge efter sammensatte begreber i titler, emner m.v.

Bemærk! Hvis du hverken sætter citationstegn omkring det sammesatte begreb eller vælger “med ordene i rækkefølge”, vil systemet søge på de enkelte ord og finde alle materialer, som indeholder alle ordene, uanset om de står ved siden af hinanden eller ej.
 

Søgning med boolske operatorer - AND/OR/NOT

Som udgangspunkt finder biblioteksbasen resultater, der indeholder alle de søgeord, du har angivet i søgefeltet. Dvs. at biblioteksbasen automatisk sætter AND imellem søgeordene.

Du kan dog også søge efter materialer, der indeholder mindst et af de ord eller sammensatte begreber, du skriver i søgefeltet. Dette gøres ved at skrive OR imellem ordene eller de sammensatte begreber.

Eksempel: Du kan også kombinere sammensatte begreber med OR. Her finder du materialer, som enten indeholder det sammensatte begreb “global warming” eller “climatic change” (eller begge):

Du kan udelukke ord eller sammensatte begreber fra en søgning ved at skrive NOT før det ord eller begreb du vil udelukke.

Eksempel: Søgning på kvale NOT interview giver resultater hvor kvale, men ikke interview indgår.

Bemærk! Når du bruger OR eller NOT i din søgning, skal du skrive ordene med store bogstaver, ellers opfatter biblioteksbasen dem som søgeord!

Du kan bruge parenteser til at lave mere komplicerede søgninger med OR og NOT. Husk at hvis du ikke skriver OR eller NOT tolker biblioteksbasen det automatisk som et AND.
 

Søgning med trunkering og maskering

Når du søger i biblioteksbasen, kan du anvende symbolerne * og ? til at erstatte et eller flere tegn i dine søgeord og derved søge på afledninger af dit søgeord.

  • * En stjerne (trunkering) erstatter ingen eller flere tegn i et søgeord

  • ? Et spørgsmålstegn (maskering) erstatter ét tegn i et søgeord.

Eksempel: Skriv kultur*. Du får resultater, der indeholder søgeordet kultur, men også afledninger af ordet fx. kulturen, kulturel, kulturpolitik, kulturradikal osv. 

Eksempel: Skriv b?rn. Du får resultater, der indeholder søgeordet børn, barn, born osv. 

Emnesøgning
 

En stor del af bøgerne i biblioteksbasen (men ikke alle) er forsynede med emneord. Ved søgning på emneord kan man derfor ikke være sikker på at finde al relevant litteratur, da ikke alle materialer i biblioteksbasen er beriget med disse.
 

Emneord
Du kan systematisere din søgning ved at søge efter emneord, som de fleste af bibliotekets nyere bøger, tidsskrifter og artikler har tilknyttet.

Bemærk! Søgning på emneord egner sig bedst til, hvis du allerede har et rimeligt kendskab til den terminologi, der anvendes inden for det emne, som du arbejder med.

Eksempel: Søg på "tværfagligt samarbejde" i emnefeltet i avanceret søgning og få resultater, hvor emneordet "tværfagligt samarbejde" indgår.

Du kan også anvende emneord ud fra dit søgeresultat. Her kan du bruge emneordene på to måder:

  1. Du kan indsnævre dit søgeresultat ved at vælge emneord i facetterne. (Læs mere om facetter)

  2. Du kan vælge at søge videre med de emneord, som er tilknyttet et materiale. Emneordene er altid præsenteret som klikbare links.

Eksempel: Du har fundet en artikel og klikker du ind på titlen kan du nu se de emneord der er tilføjet og du kan nu vælge at søge videre på et af de emneord, der er tilknyttet artiklen, og som kan ses under ”Detaljer”. Du foretager nu en søgning på alle materialer i biblioteksbasen med emneordet.