Gå tilbage til hovedindhold.

Organisering: Referencer

OBS! ibid. er IKKE tilladt i Chicago 17th. ed.

Kære alle, 

Vi lavede en fejl i går. Ibid. er afskaffet i Chicago 17th. ed.

I skal altså bruge shortened notes, som guiden foreskriver.

Beklager!

 

Chicago Style: Sådan gør du (Shortened notes hvis du bruger referencen flere gange)

Gode og dårlige eksempler fra Organisation 2018 og 2019

De tre vigtigste principper

Kommentarer til eksemplerne til venstre : Organisation 2018 og 2019

Denne liste er egentlig fin, med lidt småfejl hist og her, men den opfylder de vigtigste princpipper om rimelighed, genfinding og konsekvens!

Man behøver ikke opdele sin liste i materialetyper, men kan nøjes med en opdeling en litteratur- og illustrationsliste..

Meget fin liste

Igen kan opdelingen af listen diskutteres. At teskterne er trykt i jeres kompendie bør ikke give anlending til en egen kategori. Nøjes hellere med litteratur- og illustrationsliste-opdelingen. Men det er ikke forkert. Det vigtigste er de tre principper! 

Der er dog noget galt på listen her, selvom intentionerne tydeligvis er gode og listen har fået opmærksomhed.

  • Den er ikke alfabetiseret.
  • Artikel-referencerne er mangelfulde
  • Der er links til fx. www.kunstbib.dk, uden direkte angivelse af fotograf, ophav eller andet.
  • Angivelserne af internetsiderne er blot links uden man kan se, hvad der ligger bag.
  • Her er det uklart hvad forskellen er på de to lister, hvor de samme links optræder.
  • Det er upræcist blot at henvise til kortforsyningen uden yderligere links eller beskrivelse

Der mangler en reference til det sted, man har fundet tallene fra trafiktællingen.

Inde i teksten skal I kun opgive forfatterens navn og udgivelsesår på bogen eller artiklen

Her et eksempel på en liste med referencer i fodnoter og en efterfølgende litteraturliste.

I skal ikke referere til kompendiet, men blot til den tekst, der "tilfældigvis" er gengivet i kompendiet. 

Her refereres der på kildelisten til fx. Den Store Danske encyklopædi og Den Danske Ordbog - uden præcis angivelse af hvad, de har slået op.

Tænk på de tre principper - er de opfyldt her?

 

Vejledeninger

Brug indbyggede CITE THIS knapper i databaser

Slides