Gå tilbage til hovedindhold.

Underviser: Undgå plagiering

Plagiering

Plagiat / afskrift er, når du bruger andres arbejde og udgiver det for at være dit eget. Andres arbejde indbefatter både ord, lyd, billeder, grafer, modeller m.m. Dette gælder såvel direkte kopiering som omskrivning (parafrasering) af andres tanker og ideer uden korrekt og præcis reference til kilden.

Vær opmærksom på, at noget indhold kan kræve en særskilt tilladelse, før du må bruge det. Dette gælder i særlig grad billeder og grafik

Det er en alvorlig overtrædelse at plagiere andres arbejde. Det strider imod god akademisk praksis og kan være et brud på ophavsretsloven.

Gennemsigtighed er en essentiel del af den akademisk praksis. Det er derfor vigtigt, at andre tydeligt kan se, hvad der er dit arbejde, og hvad der andres.

Du skal altid indsætte korrekte referencer både i teksten og på litteraturlisten, når du bruger andres arbejde.

Det gælder når du gengiver andres tekst med dine egne ord (parafrasere) og også, når du indsætter direkte citater.

Læs mere om referencer og referencestile.

Vær opmærksom på, at noget indhold kan kræve en særskilt tilladelse før du må bruge det. Dette gælder i særlig grad billeder og grafik

Er det plagiering at bruge indhold fra generativ AI? Ja, det er plagiering, hvis du benytter indholdet uden at angive f.eks. chatrobotten selv som kilde. Det værende både om tekst eller materiale fremgår i original eller omskrevet (parafraseret) form, eller hvis du har anvendt den til idégenerering, informationssøgning m.m.

Plagiering er, når du formidler noget, som andre har skabt, men giver det indtryk, at du selv har skabt det. Det gør du ved at undlade kildeangivelse.

Ikke alle referencestile er på nuværende tidpunkt blevet opdateret med guidelines, men du kan på på siden ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): AI-generated content and citation fra det canadiske University of Waterloo se anbefalinger på, hvordan du refererer til AI genereret indhold.

Billeder og ophavsret

Det er nemt at søge efter billeder på Flickr eller Google, men det kan være svært at afgøre, hvorvidt det er tilladt at bruge de billeder, man finder.  Hvis du vil være sikker på, om du må bruge de billeder, du finder, kan du udnytte følgende tjenester gratis (eller næsten gratis).

  • Creative Commons er en nonprofit organisation, som har til formål at sikre delingen af materiale på en lovlig og transparent måde. Creative Commons yder søgefunktioner, for når du udelukkende leder efter gratis materiale. Når du finder et billede igennem Creative Commons, fortæller forskellige symboler dig, hvad du må bruge billedet til.
  • Everystockphoto er en søgemaskine for billeder med Creative Commons (CC) licenser.
  • Freeimages er en søgemaskine, der tilbyder 400.000 frit tilgængelige stockfotos.
  • TU Berlin Arkitektur Museum Samling: Katalog registreringer for mere end 136.000 tegninger, udskrifter og fotografier, hvoraf de fleste har digitale billeder til rådighed. Af disse billeder er mere end 77.000 i det offentlige domæne og kan downloades gratis og bruges uden restriktioner.
  • Fotolia tilbyder over 34 millioner royaltyfrie stockfotos, der kan købes for små beløb.
  • Flickr er et digitalt redskab til styring af dine egne fotos og deling med andre.

Bemærk! Hvis du vil søge efter CC billeder på Flickr; vælg advanced search og kryds af i boksen Only search within Creative Commons-licensed content.

Andre brugbare databaser uden royaltyfrie billeder

  • Arkitekturbilleder.dk: Dansk arkitektur fra det 20. og 21. århundrede dokumenteret af biblioteket hos Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Billederne er gratis, men tilladelse for brug skal gives.
  • Cities and Buildings database: En billededatabase med ca. 10.000 billeder af bygninger fra rundt om i verden. Databasen drives af biblioteket hos Washington University.

Stopplagiat.nu

Stopplagiat.nu er en webtutorial om plagiering for studerende. Den er lavet i et samarbejde mellem danske forskningsbiblioteker og undervisere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet samt Aarhus Universitet.